Kategoriarkiv: Ymse

Grønt kort kurs 11-12 februar

Tefre Ryttarklubb arrangerer Grønt kort kurs 11 og 12 februar 2017.

Pris for heile kurset er 600 kr for medlem og 750 kr for ikkje medlem.

Kursholdarar er Margunn Rygg og Ann Lorraine Thomas Engebø som har fått laga seg eit godt oppsett for gjennomføring av eit godt og lærerikt opplegg.

Teoridelen vil foregå på Lotteritilsynets lokaler i Førde. Praktisk del vil foregå på Tefre Ridegard om ikkje anna avtale vert gjort direkte med kursholdar. Det kan eventuelt være mulig å låne seg hest. (må avtalast på førehand med Ann)

Kurset er delt opp i 3 deler. Dersom man ønskjer å ta kun 1 eller 2 deler går dette ann. For medlemmer av Tefre kostar det 200 kr pr. del. For ikkje medlemmar 250 kr pr. del. Da kjem grønt kort boka i tillegg for ikkje medlemmer dersom man kun tar KRI delen.

Påmelding med Namn, adresse, fødselsdato, epostadresse sendes tefre.ryttarklubb@gmail.com. Påmeldingen er bindande og faktura vil bli sendt pr epost med det samme man har meldt seg på. Det er 10 plasser på dette kurset.

For dei som er under 18 år skal foresatt være med på kurset (betaler ikkje)

Utvida klubbstemne 18. februar 2017

Vi er klar for eit nytt stemneår i 2017 og starter året med 1 dags sprangstemne 18. februar 2017.

Stemner er første avdeling i klubbmesterskap sprang.

Invitasjonen finner du her.

Og her kan du lese om statuttane til klubbmesterskapet vårt.

Resten av terminlista vår for 2017 ser slik ut:

18.02.2017
Sprang Utvidet klubbstevne Utvida klubbstemne med innlagt 1 avd. klubbmesterskap sprang
11.03.2017
Dressur Utvidet klubbstevne Utvida klubbstemne i dressur
12.03.2017
Sprang Utvidet klubbstevne Utvida klubbstemne med finale klubbmesterskap sprang
25.05.2017
Dressur Distriktsstevne Himmelsprettstemne i dressur med cup
01-02.07.2017
Sprang Distriktsstevne Sommarstemne i sprang med cup
28.10.2017
Dressur Utvidet klubbstevne Utvida klubbstemne med 1 avd. klubbmesterskap dressur
29.10.2017
Sprang Utvidet klubbstevne Utvida klubbstemne i sprang
02-03.12.2017
Dressur Klubbstevne Julestemne i sprang og dressur med innlagt finale klubbmesterskap dressur

Jule/Nissestemne 2016

Så var vi atter ein gang ferdig med årets jule/nissestemne. Eit særdeles vellykka arrangement med god stemning, masse kreative jule-nissekostymer og masse fin ridning. sosialt samvær med quiz, lagkonkurranseavslutning og pizza på Dollie Dimples.

Foto: Nora Marie Hesjedal

I løpet av stemnehelga har vi kåra årets klubbmestarar i Dressur.

Resultat i årets klubbmesterskap dressur blei slik:

LC Dressur klubbmesterskap:
Gull: Silje Strandos Vonen – Bø Emiljo
Sølv: Marita Erikstad – Bakkens Madikken
Bronse: Vilde Gjervik – Torsterna

LB Dressur klubbmesterskap:
Gull: Nora Marie Hesjedal – Howellfly Diana
Sølv: Silje Indrebø – Råds Gråa
Bronse: Amalie Hagen Nielsen – Silketuna
NR 4: Ingrid Leknes Nygård – Tervas Frigg

Foto: Lucinda Bjørnset Reksten

klubbm

Vi hadde også ein fin liten gjeng med knøtter som deltok på bomklasse og 20 cm. Dei var fine nissejenter og julekongar. Vi håper å sjå dei igjen fleire gongar.

knott

Resultat lagkonkurranse 2016

Her er resultata på årets lagkonkurranse

TEFRE RYTTARKLUBB
P Ponni
KLUBBSTEMNE F Fjording
H Hest
Lagkonkurranse 3 – 4 desember 2016
Lagnr. Namn ryttar Namn hest Kategori Klasse tal startane i klassen Plass i klassen Poeng klasse Ekstra poeng Sum lag
   
1 Nora Marie Hesjedal Howellfly Diana P LB:4 7 1 10 10
1 Silje Indrebø Råds Gråa F LB:4 7 2 8 8
1 Cecilie Oen-Jamne Fin Elden H 60 cm 6 trukket 0 0
plass Quiz 1 6 poeng Quiz 6
SUM 24
2 Erika Larsen Johansen Flying Romeo P 60 cm 6 5 4 5 9 nr 2 pga 21 poeng etter dressur/sprang
2 Silje Strandos Vonen Bø Emiljo F LC:3 5 2 8 8
2 Elisabeth Rong Ekroll Gulbrand Viljarson H LB:4 5 5 4 4
plass Quiz 4 2 poeng Quiz 2
SUM 23
3 Guro Bruland Gurvin Speedy Spot P 60 cm 6 6 3 5 8 nr 3 pga 20 poeng etter dressur/sprang
3 Maud Hoff Norvik Elvira F LB:4 7 7 2 2
3 Nikoline Strandos Vonen Bø Emiljo H 60 cm 6 1 10 10
plass Quiz 3 3 poeng Quiz 3
SUM 23
4 Madeleine Stubhaug Howellfly Diana P 70 cm 4 3 4 4 nr 4 pga 19 poeng etter dressur/sprang
4 Karoline Thingnes Dragar F LA:1 3 2 6 3 9
4 Marita Erikstad Bakkens Madikken H 60 cm 6 2 6 6
plass Quiz 2 4 poeng Quiz 4
SUM 23
5 Emma Uhre Hammersvik Howellfly Diana P 60 cm 6 3 6 5 11
5 Ingrid Leknes Nygård Tervas Frigg F LB:4 7 6 3 3
5 Amalie Hagen Nielsen Silketuna H 80cm 4 4 2 2
plass Quiz 5 1 poeng Quiz 1
SUM 17

 

 

Resultat i pdf fil her

Grønt kort kurs 12.- 14.aug 16

grontkort2        grontkort1

Tefre Ryttarklubb arrangerar Grønt kort kurs 12.- 14. august 2016.

Vi oppfordrar alle som veit dei vil ha bruk for grønt kort i nærmaste framtid om å prioritere dette da det ikkje blir satt opp så mange slike kurs.

Opplegget denne helga blir slik: Hestekunnskap og sikkerhet fredags kveld med Ann Lorraine Thomas Engebø. KRI Laurdag med kursholder Margunn Rygg, og praksis i stall + ridedel på søndag med Ann. Det er kanskje mulig å få låne seg hest om man trenger dette.

Pris for heile kurset inkludert grønt kort bok: 600 kr for medlemmar av Tefre Ryttarklubb og kr 750 for ikkje medlemmar.

Kurset er delt opp i 3 deler. Dersom man ønskjer å ta kunn 1 eller 2 deler går dette ann. For medlemmer av Tefre kostar det 200 kr pr. del. For ikkje medlemmar 250 kr pr. del. Da kjem grønt kort boka i tillegg for ikkje medlemmer dersom man kun tar KRI delen.

Påmelding til tefreryttarklubb@gmail.com. Fristen er 1. august.

Kontaktperson for kurset er Ann Lorraine Thomas Engebø

Les også gjerne her: http://www.rytter.no/stevnestart/gront-kort/

grontkort3

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte i Tefre Ryttarklubb 2015

Tid: 19. februar klokka 19.00
Stad: Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Saksliste

Sak 1: Godkjenne dei som har stemmerett
Sak 2: Godkjenne innkallinga, saklista og møtereglane
Sak 3: Val av møteleiar, referent og 2 personar til å skrive under protokollen
Sak 4: Handsame årsmeldinga for 2015
Sak 5: Handsame rekneskapen for 2015 i revidert stand
Sak 6: Innkomne saker
Sak 7: Fastsetje medlemskontingenten
Sak 8: Vedta budsjettet for 2016
Sak 9: Handsame klubben sin organisasjonsplan

PAUSE med kaffi/saft, kaker og loddsal med fine premiar

Sak 10: Val
Sak 11: Aktivitetsplan/terminlista for 2016

Ny nettside

Tefre Ryttarklubb held på å lage seg ny nettside. Vi har og fått oss nytt domene. Tidlegare fant du oss på www.tefreryttarklubb.com. No finn du oss på www.tefrerytttarklubb.no. Følg med. Her vil det skje ting framover.