Månadsarki: januar 2016

Utvida klubbstemne i dressur og sprang

20. og 21. februar 2016 arrangerer vi årets første stemne. Vi har programridning for dei ferske, vi har klubbklasser kun for medlemmer av Tefre Rytttarklubb og vi har utvida klubbklassar for 5 inviterte klubbar. innlagt i stemnet er også 1 avdeling av vårt 1 klubbmesterskap i sprang. Stauttar til klubbmesterskapet kjem om kort tid. Kort fortalt går det på færrast mulig feilpoeng over 2 omganger. 2. avdeling (finale) blir 9.april 2016.

http://www.horsepro.no/index.php?r=show/event/event&eventId=11807

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte i Tefre Ryttarklubb 2015

Tid: 19. februar klokka 19.00
Stad: Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Saksliste

Sak 1: Godkjenne dei som har stemmerett
Sak 2: Godkjenne innkallinga, saklista og møtereglane
Sak 3: Val av møteleiar, referent og 2 personar til å skrive under protokollen
Sak 4: Handsame årsmeldinga for 2015
Sak 5: Handsame rekneskapen for 2015 i revidert stand
Sak 6: Innkomne saker
Sak 7: Fastsetje medlemskontingenten
Sak 8: Vedta budsjettet for 2016
Sak 9: Handsame klubben sin organisasjonsplan

PAUSE med kaffi/saft, kaker og loddsal med fine premiar

Sak 10: Val
Sak 11: Aktivitetsplan/terminlista for 2016

Ny nettside

Tefre Ryttarklubb held på å lage seg ny nettside. Vi har og fått oss nytt domene. Tidlegare fant du oss på www.tefreryttarklubb.com. No finn du oss på www.tefrerytttarklubb.no. Følg med. Her vil det skje ting framover.