Månadsarki: juni 2016

Grønt kort kurs 12.- 14.aug 16

grontkort2        grontkort1

Tefre Ryttarklubb arrangerar Grønt kort kurs 12.- 14. august 2016.

Vi oppfordrar alle som veit dei vil ha bruk for grønt kort i nærmaste framtid om å prioritere dette da det ikkje blir satt opp så mange slike kurs.

Opplegget denne helga blir slik: Hestekunnskap og sikkerhet fredags kveld med Ann Lorraine Thomas Engebø. KRI Laurdag med kursholder Margunn Rygg, og praksis i stall + ridedel på søndag med Ann. Det er kanskje mulig å få låne seg hest om man trenger dette.

Pris for heile kurset inkludert grønt kort bok: 600 kr for medlemmar av Tefre Ryttarklubb og kr 750 for ikkje medlemmar.

Kurset er delt opp i 3 deler. Dersom man ønskjer å ta kunn 1 eller 2 deler går dette ann. For medlemmer av Tefre kostar det 200 kr pr. del. For ikkje medlemmar 250 kr pr. del. Da kjem grønt kort boka i tillegg for ikkje medlemmer dersom man kun tar KRI delen.

Påmelding til tefreryttarklubb@gmail.com. Fristen er 1. august.

Kontaktperson for kurset er Ann Lorraine Thomas Engebø

Les også gjerne her: http://www.rytter.no/stevnestart/gront-kort/

grontkort3