Månadsarki: februar 2017

Knøtteklasser 18. februar 2017

Vi arrangerer utvida klubbstemne i sprang 18. februar. Når sjølve stemnet er ferdig lager vi til bom på bakken og 20 cm bane for knøttane. Tidspunkt er ikkje heilt bestemt enda men det blir ca mellom kl 15 og 16. Nærmare tidspunkt kjem dagen før på facebooksida til Tefre Ryttarklubb.

Desse 2 klassane er åpne for alle, medlemmer betaler kr 60, ikkje medlemmer kr 120. Hestane må være vaksinert ihht vanlige bestemmelser og pass må visast før vi starter. Vær og grei å betale minst 1 time før start i sekreteriatet.

Påmelding bes sendes på e-post til tefre.ryttarklubb@gmail.com eventuelt på sms 97 16 48 52

Oppgi namn på barn og hest, alder og kva øvelse som skal ris. Det er lov å delta på begge. Det blir utdelt sløyfe til alle som deltek.

Grønt kort kurs 11-12. februar

Kurset begynner kl 9:00 på laurdag (11.februar) Vi kjem til å holde på til ca kl 16:00. På søndag begynner vi kl 12 i stallen på Tefre.
Kurset blir på Fagforbundet Sogn og Fjordane sitt kontor som er i Nausdalsvegen 1 ( Førde Torg). Vi møtast utenfor Førde Torg litt før kl 9. Ta med mat og drikke

Om det er noko du lurer på ta kontakt med enten Margunn ( 92023760) eller Ann (48 13 63 50).