Medlemskontingent

Medlemskontingenten for 2019 er slik:

Familiemedlemskap: 400 kr (for inntil 4 stk)
Enkeltmedlem: 300 kr
Familiesekundærmedlem: 250 kr (for inntil 2 stk)
Sekundærmedlem: 150 kr

Kontonr.3705.08.97053


Medlemskontingenten blir fakturert. Send inn Namn, adresse, fødselsdato på alle og epost adresse vi kan sende faktura til. tefre.ryttarklubb@gmail.com