Styret

Styret i 2019 er slik:

Leiar: Karoline Thingnes (på valg 2020)
Nestleiar: Heidi Hjelmeland (på valg 2020)
Kasserar: Lucinda Bjørnset Reksten (på valg 2021)
Styremedlem: Anne Grete Steinfeld (på valg 2020)
Styremedlem: Ann Lorraine Thomas Engebø (på valg 2020)
Styremedlem: Helene Torvik (på valg 2021)
Styremedlem: Marita Erikstad (på valg 2021)

Varamedlem: Heidi Merethe Kvalheim (på valg 2020)
Varamedlem: Henriette Glad Nordal (på valg 2020)

Revisor: Helga Kvamsås (på valg 2020)
Revisor: Berit Tefre (på valg 2020)

Valgkomite:
Marie Stenfeld Leganger
Camilla Erdal
Anne Line Larsen

Andre verv:
Udanningsansvarleg: Ann Lorraine Thomas Engebø
Ansvarleg for barneidretten: Karoline Thingnes
Grønt kort kontakt: Lucinda Bjørnset Reksten